Om oss

BrandskyddsDesign AB erbjuder professionell rådgivning inom byggnadstekniskt brandskydd. Vi arbetar med er från tidiga skisser via projektering till produktion och förvaltning. Vi har möjlighet att hantera alla brandtekniska frågor som uppstår i en byggnads livslängd, till exempel rörande ventilationsbrandskydd, bärverk, analytisk dimensionering, planlösningar, riskhantering och systematiskt brandskyddsarbete. I vår lista över genomförda projekt finns allt från förskolor till centrumanläggningar. Företaget har sedan starten 2011 kunnat visa god tillväxt och givande kundsamarbeten.BrandskyddsDesign AB strävar efter att tillfredsställa kundernas högt ställda krav.

Detta gör vi med hjälp av välutbildad och engagerad personal samt med de senaste kunskaperna inom aktuellt område.
Genom vårt personliga engagemang i kundens situation och vårt kvalitetstänkande strävar vi efter att skapa en bra och långsiktig relation med våra kunder. 

Vi består idag av tre medarbetare och företaget är under expansion. Vårt kontor är beläget i centrala Linköping och vi arbetar över hela landet. Vi är vana vid att arbeta nära övriga teknikkonsulter i byggprocessen för att gemensamt hitta optimala lösningar på de utmaningar vi ställs inför.

 

Vi har stor erfarenhet av att anpassa våra handlingar och lösningar till aktuell entreprenadform.

BrandskyddsDesign AB utför entreprenadbesiktningar, har även som mål att alltid kunna leverera rätt tjänst, i rätt tid.

BrandskyddsDesign AB har god ekonomi, med rating AAA enligt AAA Soliditet AB.