Referenser

Referensobjekt

 

Kv Akademien 2, Konsert & Kongress, Linköping
Ombyggnad, brandskyddsprojektering, brandteknisk inventering, och upprättande av brandskydds­doku­mentation i ett flertal projekt inom fastigheten sedan 1998. Byggnaden är uppförd i fem våningsplan och ett källarplan. Byggnaden innehåller konsertsal, sam­lings­lokaler, utbildningslokaler, garage, kontor och överglasad gård med analytisk veri­fiering och har avancerade brandtekniska styrfunktioner.

Senaste projektet är en ombyggnad av samlingslokal till utbildningslokaler. Brand­skyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk di­men­sionering med avseende på ven­tilationslösningen i form av fläktar i drift. Angiven konsult har hand­­lagt ärendet från första projektering fram till besiktning och upprättande av rela­tions­­handling samt lämnat slutligt sakkun­nig­intyg brand till beställare och byggnads­nämnd.

Senaste projektet påbörjades: 2013-08-14 Avslutades: 2014-03-24

Beställare: Lejonfastigheter AB

Kv Ångkraftveket 2, Kokpunkten Actionbad, Västerås

Ombyggnad av ett gammalt ångkraft­­verk från början av 1900-talet till actionbad i åtta våningsplan och projekterat för 1470 personer. Brand­skyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av ana­lytisk di­men­sionering med avseende på förlängda gångavstånd i badet. Angiven konsult har hand­­lagt ärendet från första projek­tering fram till besiktning och upprättande av rela­tions­­handling.

Påbörjades: 2011-03-03 Avslutas: 2014-08-15.

Beställare: Kokpunkten Fastighets AB

Kv Ellipsen 5, hus R3 och R5, Linköping

Ombyggnad av två flerbostadshus i sex våningsplan. Brand­skyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk di­men­sionering med avseende på ven­tilationslösningen i form av fläktar i drift. Angiven konsult har hand­lagt ärendet från första projektering till besiktning och upprättande av relations­handling samt lämnat slutligt sakkun­nig­intyg brand till beställare och byggnadsnämnd.

Påbörjades: 2011-03-03 Avslutades: 2013-08-01

Beställare: AB Stångåstaden


Köpcentrum och publika anläggningar

Cloetta Center Linköping
Ombyggnad, projektering, inventering och upprättande av brandskyddsdokumentation.

Stångebro Arena Linköping
Ombyggnad, brandskyddsprojektering inventering och upprättande brandskyddsdo­ku­mentation.

Maxi ICA Stormarknad och Goda Grannar Gnista Uppsala
Nybyggnad av affärscentrum. Brand­skyddet projekteras utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av ana­lytisk di­men­sionering med avseende på att förlängda gångavstånd.

ICA
Upprättande av typbrandskyddsdokumentation (ramhandling) för upphandling av total­entreprenader m fl för ICA MAXI Stormarknad, ICA Kvantum, ICA Supermarket och ICA Nära.

 

Skolor

Nya Tessinskolan, Nyköping
Nybyggnad av högstadieskola. Brandskyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk dimensionering med avseende på förlängda gångavstånd och lägre klass på glaspartier i brandcellsgränser.

 

Vikingstads skola, Linköping
Om- och tillbyggnad av skola. Brandskyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering.

 

Curt Nicolin Gymnasiet, Finspång
Nybyggnad av gymnasieskola. Brandskyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk dimensionering med avseende på förlängda gångavstånd och lägre klass på glaspartier i brandcellsgränser.

 

Bostäder

Kv Dansbanan 1, Linköping
Nybyggnad av flerbostadshus i sju våningsplan ovan mark och två garageplan. Brand­skyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk di­men­sionering med avseende på ventilationslösningen i form av fläktar i drift.

 

Kv Ellipsen 5, Linköping
Ombyggnad av flerbostadshus i sex våningsplan. Brand­skyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk di­men­sionering med avseende på ven­tilationslösningen i form av fläktar i drift.

 

Kv Daggkåpan 9, Linköping
Ombyggnad av bostadshus i 6 våningsplan. Brandskyddet har projekterats utifrån förenk­lad dimensio­nering.

 

Kontor och hotell

Frimurarehotellet, Linköping
Om- och tillbyggnad av kontors- och hotellbyggnad. Brand­skyddet har projekte­rats uti­från förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk di­men­sionering med avseende på ven­tilationslösningen i form av fläktar i drift.

Kv Djäknen, Linköping
Ombyggnad av kontorsbyggnad med överglasad gård. Brand­skyddet har projekterat uti­från förenklad dimensio­nering med inslag av analytisk di­men­sionering med avseende på en överglasad gård.

Kokpunkten hotell, Västerås
Ombyggnad av ett gammalt ångkraft­­verk från början av 1900-talet till hotell­bygg­nad i 18 våningar. Brand­skyddet projekteras utifrån förenklad dimensio­nering med inslag av ana­lytisk di­men­sionering med avseende på att byggnaden utförs i bygg­nads­teknisk klass Br0, förlängda gångavstånd, ven­tilationslösningen i form av fläktar i drift och lägre klass på glaspartier i brandcellsgränser.

Stadshuset, Västerås
Inventering av kontorsbyggnad med förslag till brandtekniska förbättringar och upprät­tande av brandskyddsdokumentation för hela byggnaden.

 

Vårdanläggningar och vårdboende

Lövåsens vårdboende, Katrineholm
Om- och tillbyggnad av vårdboende med 90 boenderum. Brand­skyddet har projekterat utifrån förenklad dimensio­nering

 

Kv Räkneboken 7
Ombyggnad av vårdboende för 30 personer. Brand­skyddet har projekterat utifrån förenk­lad dimensio­nering

 

Kv Mejseln 5, Katrineholm
Nybyggnad av gruppbostad. Brand­skyddet har projekterat utifrån förenklad dimensio­nering

 

Industri och verkstadslokaler

Arla, Linköping
Om- och tillbyggnad av produktionslokaler, lager och personalutrymmen. Brand­skyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering

 

Danish Crown, Jönköping
Nybyggnad av produktionsanläggning för livsmedel med tillhörande höglager. Brand­skyddet har projekterats utifrån förenklad dimensio­nering

 

Åbro Vimmerby
Om- och tillbyggnad av processindustri med tillhörande lager. Brand­skyddet har projek­terats utifrån förenklad dimensio­nering